Transplantacja potocznie zwana przeszczepem specjalizuje się w pobieraniu zdrowych,tkanek, narządów a także komórek od dawcy i wszczepieniu czyli umieszczeniu w specjalnie przygotowanym miejscu u biorcy. Przeszczep ma na celu przywrócenie prawidłowych funkcji naszego ciała. Takimi zabiegami zajmuje się medycyna transplantologiczna.

Należy podkreślić, że w Polsce obowiązuje zasada domniemanej zgody na pobranie, co reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 roku. Oznacza to, że można pobrać organy od zmarłej osoby, jeśli nie wyraziła ona sprzeciwu (osobiście lub listownie) w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. W praktyce decyzja ta jest zawsze konsultowana z rodziną.

Większość Polaków (75%) deklaruje, że zgodziłaby się zostać żywym dawcą narządu dla osoby bliskiej, a największy ich odsetek jest wśród osób powyżej 55 roku życia (aż 83%).  Również więcej spośród osób, które mają zaufanie do systemu ochrony zdrowia deklaruje, że zgodziłoby się oddać swoje narządy do transplantacji po śmierci (77%), niż spośród tych, które tego zaufania nie mają (69%) – tak wynika z badania przeprowadzonego na panelu Ariadna w ramach projektu badawczego „Wpływ religijności na zachowania prospołeczne mierzone akceptacją dla dawstwa narządów/tkanek do celów transplantacyjnych” pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Tylko 4% badanych Polaków nie zgodziłoby się zostać żywym dawcą narządu dla osoby bliskiej, natomiast prawie co czwarty (21%) nie jest w stanie tego określić.

Historia transplantologii w Polsce

  1. 1966 – pierwszy przeszczep nerki od zmarłego dawcy (Warszawa)
  2. 1968 – pierwszy przeszczep nerki od żywego dawcy (Wrocław)
  3. 1969 – pierwsza nieudana próba przeszczepienia serca (Łódź)
  4. 1985 – pierwsze przeszczepienie serca (Zabrze)
  5. 1994 – pierwsze przeszczepienie wątroby (Warszawa)
  6. 2001 – pierwsze przeszczepienie płuc i serca (Zabrze)
  7. 2006 – pierwsze przeszczepienie ręki (Trzebnica)
  8. 2013 – pierwsze całkowite przeszczepienie twarzy (Gliwice)
  9. 2015 – pierwszy na świecie złożony przeszczep narządów szyi (Gliwice)

Źródło: www.transplantacja.org.pl