Uchwałą Walnego Zebrania, w dowód wdzięczności za długoletnią pracę społeczną na rzecz Komitetu uhonorowaliśmy naszych zasłużonych działaczy tytułami Honorowego Członka Komitetu. Dziękujemy z całego serca Pani Romanie Klisko, Pani Marii Łesejko , Pani Teresie Smuk oraz Panu Adamowi Smuk. Doktor Jan na pewno jest z Was dumny. Honorowi Członkowie mają glosy doradcze dla Zarządu.