W warunkach okresu terminalnego choroby nowotworowej należy nieustannie poprawiać jakość życia człowieka chorego. Można to uczynić w nastepujący sposób:

  1. Należy tolerować zwyczaje i tryb życia chorego
  2. Należy zmniejszyć uciążliwości leczenia poprzez podawanie leków doustnych zamiast zastrzyków domięśniowych.
  3. Należy organizować czas osoby chorej poprzez np. czytanie, słuchanie muzyki, pisanie listów, wyszukiwanie przepisów kulinarnych.
  4. Należy podtrzymywać poczucie własnej wartości chorego.
  5. Należy odwracać uwagę od negatywnych emocji.
  6. Należy planować krótkoterminowo, dzielić dzień na etapy i je pokonywać.

Powyższe wskazówki wydają się być bardzo trudnymi, ale należy próbować je wdrażać, nie poddawać się. Okazywanie osobie chorej zrozumienia i zainteresowania, wskazywanie mu różnych form aktywności, szybkie reagowanie na niedogodności życia codziennego, zwracanie uwagi na teraźniejszość. To wszystko może zdecydowanie poprawić jakość jego życia.