11 lutego – Światowy Dzień Chorego ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia – kard. Fiorenzo Angeliniego.

Współczesny świat wymusił nową definicję zdrowia i choroby. Osoba zdrowa to ta, której stan zdrowia pozwala na realizację planów i zamierzeń życiowych. Choroba to z kolei stan, w którym człowiek zmuszony jest do rezygnacji z tych celów.

Życzmy więc sobie braku powodów do rezygnacji z planów, dbajmy o swoje zdrowie, a jeśli w naszym otoczeniu jest osoba chora, to bądźmy dla niej oparciem. Dyskretna bliskość w przypadku choroby jest bardzo potrzebna, motywuje i dodaje sił do jej pokonania.