Nasz założyciel doktor Jan ma ogromne zasługi dla onkologii polskiej i w całej swej skromności nigdy nie zabiegał o wyróżnienia i nagrody. Miesiąc po śmierci został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za zasługi dla onkologii i pracy społecznej. To zaszczyt o tym Państwa poinformować. Jednak 2,5 roku trwało zanim order dotarł. Odebrany został przez rodzinę w dniu 27 września br. z rąk przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP podczas uroczystości nadania sztandaru Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, tj. w miejscu, którym Jan Hołówka ofiarował swą wiedzę i pomoc przez 52 lata pracy. Szkoda, że doktor nie był zauważany przez państwo za życia, ale osiągnął inną najważniejszą nagrodę…przepiękne wspomnienia pacjentów i ich rodzin. Nie często na nagrobku jest napis „Dobry Człowiek”.