Od 2015 roku w Polsce obowiązuje szybka terapia onkologiczna, a wraz z nią pakiet onkologiczny i zielona karta DiLO.

Szybka terapia onkologiczna i karta DiLO zostały wprowadzone celem:

  1. przyśpieszenia diagnostyki wstępnej w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej, czyli szybkiego wykluczenie lub potwierdzenie raka,
  2. przyśpieszenia diagnostyki pogłębionej w przypadku rozpoznania już choroby, czyli stwierdzenia dokładnego typu raka, jego stopnia zaawansowania oraz lokalizacji ewentualnych przerzutów,
  3. przyśpieszenia leczenia po zakończeniu wszystkich badań.

Kto i kiedy wystawia zieloną kartę?

Lekarz rodzinny, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) podejrzewając lub rozpoznając chorobę nowotworową, wystawia pacjentowi kartę DiLO. Zielona karta jest otwierana w specjalnym systemie NFZ, a forma papierowa jest przekazywana pacjentowi. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego może wystawić również lekarz w przychodni specjalistycznej lub w szpitalu.

Lekarze w gabinetach prywatnych nie mają uprawnień do wystawiania zielonej karty

Z kartą DiLO pacjent zgłasza się do specjalisty. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) – z zastrzeżeniem, że nie wszystkie poradnie specjalistyczne realizują pakiet onkologiczny – obejmuje:

  • diagnostykę wstępną (potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu),
  • diagnostykę pogłębioną (z określeniem typu nowotworu, jego stadium oraz umiejscowienia ewentualnych przerzutów),
  • rozpoznanie nowotworu,
  • skierowanie do leczenia.

Założenie jest takie, że od wpisania pacjenta na listę oczekujących na konsultację specjalisty do postawienia diagnozy nie może minąć więcej niż 7 tygodni. I tutaj pojawia się pytanie o nazewnictwo „szybka ścieżka onkologiczna”

Następnym krokiem jest wybór miejsca leczenia

Decyzja należy do pacjenta, który od lekarza specjalisty dostaje skierowanie na tzw. konsylium. Konsylium tworzą lekarze określonych specjalizacji (m.in. onkolog, chirurg, radioterapeuta). W skład zespołu terapeutycznego mogą też wejść psycholog, pielęgniarka, inny pracownik medyczny. Konsylium ustala plan leczenia i wyznacza koordynatora, którego zadaniem jest nadzorowanie procesu leczenia.

Czas od dnia zgłoszenia się pacjenta do szpitala do rozpoczęcia leczenia nie powinien przekroczyć 2 tygodni.

Po zakończeniu leczenia pacjent z pełną dokumentacją trafia – zależnie od stanu zdrowia – pod opiekę specjalisty lub lekarza POZ.

Wykaz placówek realizujących szybką terapię onkologiczną znajduje się na stronach oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do czego uprawnia, jakie informacje zawiera karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)?

Tzw. zielona karta (zielona z nazwy, w rzeczywistości jest biała) to dwustronicowy dokument, w którym właściwi lekarze zapisują informacje o przebiegu całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Jest własnością pacjenta. Pełni rolę skierowania.

Zgubienie, czy zniszczenie karty DiLO oznacza konieczność wystawienia nowej?

Nie. W takiej sytuacji trzeba się zwrócić do ostatniego lekarza, który udzielał świadczenia i poprosić o wystawienie duplikatu.

Czy można dostać więcej niż jedną kartę DiLO?

Tak. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia u pacjenta różnych nowotworów złośliwych.

Czy pakiet onkologiczny dotyczy wszystkich nowotworów?

Nie. Nie obejmuje nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaka. Ministerstwo Zdrowia uzasadnia to tym, że są to nowotwory, które rozwijają się powoli, cechuje je nieznaczna złośliwość i duża łatwość leczenia.